Personal tools


Hukuki Net Sayfalari :

Isaretlenenler (?)


Gayrimenkul Hukuku

Isaretle

From Hukuk Wiki

Jump to: navigation, search

Gayrımenkul hukuku ile ilgili bölüm. Bu kategoride gayrimenkul hukuku, diğer bir ifade ile taşınmaz hukuku ile ilgili bilgiler, sözleşmeler ve dava türleri irdelenecektir.

Bazı örnekler:

Ayrıca bkz. Asliye Hukuk Mahkemesi .


Hukuki.NET Forumları - Gayrimenkul Hukuku
ISP ozel guvenlik sirketleri