Personal tools


Hukuki Net Sayfalari :

Isaretlenenler (?)


Boşanma

Isaretle

From Hukuk Wiki

Jump to: navigation, search

Boşanma nedir?

Boşanma, Türk Medeni Kanunu gereğince resmi nikah yaparak, evlilik akdini kurmuş kişilerin, yine Medeni hukuk hükümleri gereğince biribirilerinden ayrılmalarıdır.

Türk Medeni Kanunu'nun ilgili Aile Hukuku düzenlemeleri gereğince Boşanmaya ancak bir dava ile Aile mahkemeleri karar verir.

Aile Mahkemesi Hakimi tarafından boşanma nedenleri sabit görüldüğü takdirde boşanmaya karar verilir.

Aile mahkemeleri, boşanmaya karar verdiğinde boşanmanın diğer hukuki sonuçları hakkında da hüküm kurar...
ISP ozel guvenlik sirketleri