Aile Mahkemesi

From Hukuk Wiki

Aile Mahkemeleri davaları türleri ve Aile mahkemesinde görülen Aile Hukuku davaları harçları :

 • Aile Konutu Şerhi Konulması davaları : Maktu Harç
 • Aile Konutu Şerhinin Terkini davası : Maktu Harç
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi : Maktu Harç
 • Aile Mallarının Korunması davası : Maktu Harç
 • Ana Baba Rızası Arama : Maktu Harç
 • Ayrılık : Maktu Harç
 • Babalık davaları : Maktu Harç
 • Babalık (Babalık Davası) : Maktu Harç
 • Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal) : Maktu Harç
 • Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli) : Maktu Harç
 • Babalık (Soybağının Reddi) : Maktu Harç
 • Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) : Maktu Harç
 • Babalık (Tanımanın İptali) : Maktu Harç
 • Bekleme Müddetinin Kaldırılması : Maktu Harç
 • Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin : Maktu Harç
 • Boşanma davaları : Maktu Harç
 • Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle) : Maktu Harç
 • Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) : Maktu Harç
 • Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) : Maktu Harç
 • Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) : Maktu Harç
 • Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) : Maktu Harç
 • Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) : Maktu Harç
 • Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) : Maktu Harç
 • Boşanma (Terk Nedeniyle) : Maktu Harç
 • Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
 • Boşanma (Zina Nedeniyle) : Maktu Harç
 • Boşanmadan Sonra Açılan davalar : Maktu Harç
 • Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı) : Nisbi Harç
 • Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat) : Nisbi Harç
 • Çocuk Mallarının Korunması : Harca Tabi Değil
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması : Maktu Harç
 • Delil Tespiti davaları : Maktu Harç
 • Diğer Değişik işler : Maktu Harç
 • Evlat Edinme davası : Maktu Harç
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması : Maktu Harç
 • Evlenmenin Butlanı : Maktu Harç
 • Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma - 4320) : Harca Tabi Değil
 • Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) : Harca Tabi Değil
 • Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal)) : Maktu Harç
 • Evlenmenin İptali : Maktu Harç
 • Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) : Maktu Harç
 • Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle) : Nisbi Harç
 • Evlenmeye İzin : Maktu Harç
 • Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı) : Maktu Harç
 • Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı) : Maktu Harç
 • Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı) : Maktu Harç
 • Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı) : Maktu Harç
 • Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi : Maktu Harç
 • İhtiyati Haciz : Maktu Harç
 • İhtiyati Tedbir : Maktu Harç
 • Kayyım Atanması davaları : Maktu Harç
 • Kişisel Eşyanın İadesi : Nisbi Harç
 • Koruma Kararı : Harca Tabi Değil
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak) : Nisbi Harç
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) : Nisbi Harç
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) : Nisbi Harç
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali) : Maktu Harç
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü) : Maktu Harç
 • Nafaka davası : Nisbi Harç
 • Nafaka (Katılım Nafakası) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Nafakanın Artırımı) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Nafakanın Azaltılması) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Nafakanın Kaldırılması) : Maktu Harç
 • Nafaka (Önlem Nafakası) : Nisbi Harç
 • Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi) : Harca Tabi Değil
 • Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Yardım Nafakası) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakası) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) : Nisbi Harç
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması) : Nisbi Harç
 • Nişan Bozulması : Nisbi Harç
 • Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi : Harca Tabi Değil
 • Tanıma Ve Tenfiz : Maktu Harç
 • Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli) : Nisbi Harç
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle) : Nisbi Harç
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat) : Nisbi Harç
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat) : Nisbi Harç
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi) : Nisbi Harç
 • Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı) : Harca Tabi Değil
 • Tespit (D.İş) : Maktu Harç
 • Uluslararası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı : Harca Tabi Değil
 • Velayet davaları : Maktu Harç
 • Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) : Maktu Harç
 • Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) : Maktu Harç
 • Velayet (Velayetin Kaldırılması) : Maktu Harç
 • Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi) : Maktu Harç
 • Vesayet (Kayyımın Kaldırılması) : Maktu Harç
 • Yargılanmanın Yenilenmesi : Maktu Harç
 • 2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı : Harca Tabi Değil
 • 4320 Sy K. Koruma Kararı : Harca Tabi Değil
 • Tüm Mahkemeler