İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

From Hukuk Wiki

İki Haklı ihtar nedeniyle tahliye :


  • Kiralayan, bir sene içinde iki defa kira bedelini ödemediği için ihtar çekmek zorunda kaldığı kiracı aleyhine İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası açabilir.
  • Kiracı kirayı ödediği iddiasındaysa, ödeme yaptığını ispat etmek zorundadır.
  • Bir yıldan daha kısa süreli kira ilişkilerinde İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası açılamaz.
  • Henüz muaccel olmamış (ödenmesi zamanı gelmemiş) kiralar için ihtar çekilmesi, İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davasına dayanak olmaz.
  • Kiracı, ödemeyi yapmak istediğini ancak kira bedelinin kiralayan tarafından alınmadığını iddia ettiği taktirde, bu iddiasını ispat etmek zorundadır.
  • İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye Davası kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde açılmalıdır.
  • Sürelere uyulmadan açılan İki Haklı İhtar nedeniyle Tahliye Davası red edilecektir

Kira hukuku ve Tahliye davalari hakkinda genel bilgiler