Kira Hukuku

From Hukuk Wiki

Kira hukuku, gayrımenkul kiraları hakkında bölüm. Bu bölümde taşınmaz kiraları hakkında yasal düzenlemeler, kiracı hakları ve kiraya verenin hak ve borçları ile, kira tespit davaları ve tahliye davaları hakkında genel bilgiler verilecektir.Failed to load RSS feed from http://www.hukuki.net/forum/external.php?forumids=72|long|max=5: URL alınırken hata: Maximum (1) redirects followed