Yargıtay

From Hukuk Wiki

Yargıtay, mahkemeler tarafından verilen ve kanunlar tarafından itirazı başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, bağımsız bir yüksek mahkemedir. Yargıtay dairelerden oluşup, ceza ve hukuk şeklinde ayrılan Yargıtay daireleri iş bölümü bulunmakadir.