Vergi Mahkemesi

From Hukuk Wiki

Vergi Mahkemeleri davaları türleri ve Vergi mahkemesinde görülen tüm Vergi Hukuku davaları :

 • Vergi Af Yasaları ile Uyuşmazlıklar
 • Arsa Birim Değer Vergisi
 • Belediye Gelirleri
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Damga Vergisi davaları
 • Diğer Vergiler
 • Düzeltme Ve Şikayet İşlemleri
 • Emlak Vergisi davası
 • Fonlar
 • Gelir Vergisi davaları
 • Gider Vergisi davası
 • Gümrük Vergisi davaları
 • Haciz
 • Harçlara ilişkin davalar
 • İhtiyati Haciz-İhtiyati Tahakkuk
 • İşyeri Kapama
 • Katma Değer Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Ödeme Emri
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Tam Yargı Davası
 • Taşıt Alım Vergisi
 • Ücretlilere İlişkin Vergi İadesi
 • Veraset Ve İntikal Vergisi
 • Vergi Cezaları
 • Vergi İade-Mahsup Talebine İlişkin Olumsuz İşler
 • Vergiye İlişkin İptal Davaları
 • Yurt Dışı Çıkış Yasağı
 • 3100 Sayılı Yasa Uygulaması
 • 6183 Sayılı Kanuna İlişkin Diğer İşler
 • Vergi Ziyaı Cezası
 • Geçici Vergi
 • Stopaj
 • Tüm Mahkemeler