Personal tools


Hukuki Net Sayfalari :

Isaretlenenler (?)


Miras Hukuku

Isaretle

From Hukuk Wiki

Jump to: navigation, search

Miras hukuku ile ilgili bölüm.

Bu bölümde miras hukuku ve ilgili miras davaları incelenecektir. Bazı miras davası ve sözleşme türleri :

 • Mirasın reddi
 • Mirastan feragat
 • Miras mukavelesinin iptali
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Miras sebebiyle istihkak
 • Vasiyetname
 • Miras taksim sözleşmesi
 • Miras sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Mirasçılıktan çıkarılmanın iptali
 • Veraset ilamı ( Mirasçılık belgesi )
 • Veraset ilamının iptali


Ayrıca bkz. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi davaları ve harç oranları.


Hukuki.NET Forumları - Miras Hukuku
ISP ozel guvenlik sirketleri