Marka ve Patent Hukuku

From Hukuk Wiki

Marka hukuku ve Patent hukuku ile ilgili bölüm.

Marka nedir?

Benzer ürünleri veya hizmetleri başkalarının ürün veya hizmetlerinden ayırtetmek üzere kullanılan veyahut belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRTEDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka, tüketicinin ürün veya hizmeti tanıması, belirlemesi ve seçiminde en önemli etkenlerden biridir.

Ürün ve veya hizmetin kimlik bilgisi olarak kısaca özetleyebileceğimiz MARKA, sektöre, tüketici kitlesine göre kelimeler, işaretler , rakamlar , renkler , logolarayrı ayrı veya bunların biri veya birkaçının kombinasyonu ile oluşturulmaktadır.

Marka tescil işlemi, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır.

MARKA, taşınmaz bir mülk olarak kuşaktan kuşağa aktarılabileceği gibi, yıllar içerisinde değerlenerek satış/devir, lisans işlemlerine konu olabilmektedir.

Marka olarak tescil edilmesi mümkün olmayan işaretler:

Ayırtedici özelliği olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.

Aynı ya da aynı türdeki mal veya hizmetler ile ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,

Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler de marka olarak tescil edilemez.

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de mümkün değildir.

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir.

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez.

Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez.

Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer **armalar**, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretlerin, dini değer ve sembolleri içeren işaretlerin ve kamu düzenine yada genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilemez.

Markalarda hukuki koruma, yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hazırlanmış müracaatların Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapıldığı tarih, saat ve dakika itibariyle başlar.Kitap Kapağı İntihalleri Hk.

Değerli üyeler merhaba,

2017 yılında basılmış olan bir kitabımın kapağını 2018 yılı sonundaki benzer bir konuda yazılmış eserin kapağında gördüm....

Yazar30 2019-02-01 15:39:28
PS2 veya PS3 Oyunlarını Paylaşım Sitelerine Yüklemek Yasal mı ?
Arkadaşlar elimde bir miktar PlayStation 2 ve 3 Oyunu var bunları arşiv (.rar) halinde ve şifreli olarak parça parça nete yüklesem suç olur mu ? Bu...
DeeJay 2019-01-28 18:26:25
Piano veya Org ile müzik çalmak yasal sorumluluk getirir mi?
Merhaba,

Piano veya ORG ile mevcut şarkıların veya dizilerde çalan müzikleri, sözsüz müziklerini kendim çalıp kaydedip youtube kanalıma...

altinci 2019-01-24 03:45:29