Kat mülkiyeti hukuku

From Hukuk Wiki

Kat mülkiyeti hukuku kat malikleri arasındaki hukuku ve dolayısıyla ihtilafları düzenler. Kat mülkiyeti kanunu


Yönetim :Denetim :Kat Mülkiyeti Hukuku ve Kat Mülkiyeti kanunu'nda geçen terimler için Kat Mülkiyeti Sözlüğü'ne bakınız.


Failed to load RSS feed from http://www.hukuki.net/forum/external.php?forumids=73|long|max=5: URL alınırken hata: Maximum (1) redirects followed