Kanun

From Hukuk Wiki

Yasa , Geçerli kural.

Anayasa 'da öngörülen usullere göre; Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yazılı olarak konan, uyulması zorunlu hukuk kurallarına "kanun" denilir.