Idare Hukuku

From Hukuk Wiki

İdare hukuku; yönetime ilişkin maddi hukuk dalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların işleyişlerini, idarenin bireylerlerle olan ilişkilerini ve sorumluluklarını, idari eylem ve idari işlem leri inceleyen hukuk dalıdır.Failed to load RSS feed from http://www.hukuki.net/forum/external.php?forumids=81|long|max=5: URL alınırken hata: Maximum (1) redirects followed