Icra Tetkik Mercii Mahkemesi

From Hukuk Wiki

Icra Tetkik Mercii Mahkemeleri (Icra Hakimlikleri) davaları türleri ve Icra Tetkik Mercii mahkemesinde (Icra Hakimliği) görülen Icra Hukuku davaları harçları :

 • Alacak (Kira Alacağı) : Nisbi Harç
 • Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
 • Amme Alacağı Takibinde ihalenin feshi davası : Maktu Harç
 • Banka Kanununa Göre : Maktu Harç
 • Borçtan Kurtulma Davası : Nisbi Harç Delil Tespiti : Maktu Harç
 • Diğer Değişik İşler : Maktu Harç
 • Haczedilemezlik şikayeti : Maktu Harç
 • Hisseli Malın Satış Şekli : Harca tabi değil
 • İcra Emrine itiraz davası : Maktu Harç
 • İcra Takibine itiraz davaları : Maktu Harç
 • İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) : Maktu Harç
 • İcra Takibine İtirazın Kaldırılması : Maktu Harç
 • İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi : Maktu Harç
 • Ihalenin Feshi davaları : Maktu Harç
 • Ihtiyati Haciz davaları : Maktu Harç
 • İhtiyati Haczin Kaldırılması : Maktu Harç
 • Ihtiyati Tedbir davaları : Maktu Harç
 • İmzaya İtiraz : Maktu Harç
 • İstihkak davaları : Nisbi Harç İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97) : Harca tabi değil
 • İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97) : Harca tabi değil
 • Itiraz : Maktu Harç
 • İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) : Maktu Harç
 • İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye : Maktu Harç
 • Kambiyo Hukuku Şikayeti : Maktu Harç
 • Kıymet Takdirine İtiraz : Maktu Harç
 • Kiralananın Tahliyesi(İcra) : Maktu Harç
 • Konkordato davaları : Maktu Harç
 • Meskeniyet iddiası davası : Maktu Harç
 • Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi : Harca tabi değil
 • Rehnin Kaldırılması Talebi : Harca tabi değil
 • Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz : Maktu Harç
 • Şikayet : Maktu Harç
 • Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet) : Harca tabi değil
 • Takas Mahsup Talebi : Nisbi Harç Takibin Taliki Veya İptali : Maktu Harç
 • Tanıma Ve Tenfiz davası : Maktu Harç
 • Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) : Nisbi Harç Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi(İ.İ.K.36)(Başvurma Harcına Tabi)
 • Yargılanmanın Yenilenmesi davaları : Maktu Harç
 • Yetki itirazı davası : Maktu Harç
 • 6183 Sayılı Kanun Gereğince ihalenin feshi davası : Maktu Harç
 • Tüm Mahkemeler