Anayasa Hukuku

From Hukuk Wiki

Türkiye'de halkoylamaları

Türkiye'de anayasal hareketler 19. yüzyılın ikinci yarı sında başlamış ve ilk anayasa Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, 1876 yılında kabul edilmiştir (Kanuni Esasi). 1921 Anayasası, Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkarılan, savaş koşulları ve gereklerinin zorunlu kıldığı kuralları içeren ikinci anayasadır. Cumhuriyet döneminde üç anayasa çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 1924'te, ikincisi 1961'de ve bugün yürürlükte olan üçüncüsü de 1982 yılında kabul edilmiştir.Anayasal Hareketler ve Anayasalarımız


Osmanlı Dönemi

Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu)

Islahat Fermanı

Fermanı Adalet

1876 Anayasası (Kanuni Esasi)

Cumhuriyet Dönemi

1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu)

1924 Anayasası

1961 Anayasası

1982 Anayasası


ANAYASA HUKUKU SINAVI SORULARI


Failed to load RSS feed from http://www.hukuki.net/forum/external.php?forumids=83|charset=ISO-8859-9|short|max=5: URL alınırken hata: Maximum (1) redirects followed